headerphoto

Zajímavosti


Užitek Včelařství

Původně začal člověk chovat včelu pro výnos medu, dnes je však prokázáno, že další užitek ze včelaření její původní význam mnohonásobně převyšuje.

Včely zajišťují opylení cizosprašných, hmyzosnubných rostlin.
Dnes počítáme, že včela medonosná se podílí na opylení průměrně asi 95 %. Zbylých 5 % připadá na samotářské včely, čmeláky a ostatní příležitostně opylující hmyz.

Nebylo by-li včel...

Měli bychom málo ovoce, protože především včely opylují květy stromů, a tím umožňují tvorbu plodu a semen. Měli bychom velké problémy se zeleninou, s jetelem, mákem, vojtěškou, luskovinami, řepkou, prostě se všemi druhy zemědělských plodin.
Měli bychom vážné hospodářské potíže.

Úvaha však jde ještě dál. Neexistence včel by asi změnila tvář naší krajiny. Zmizely by pestré barvy luk, mezí a palouků, a zůstaly by jen zelené tóny větrosnubných trav. Začínáme tušit ekologickou katastrofu neznámých rozměrů a následků.

Podle zahraničních pramenů by vymřelo v Evropě ve velmi krátkém čase asi 20 000 druhů rostlin. Vymřelé druhy rostlin by s sebou strhly také hmyz, ptactvo a jiné druhy živočichů.
Do jaké hloubky by narušení potravních řetězců proniklo? Určitě by byla ohrožena samotná existence lidstva.

Rafinovaný cukr

Rafinovaný škodič, ehm... cukr
Popis výroby cukru v cukrovaru konkrétně ve Vrbátkách.